SAV(J) ETOVALIŠTE

SAV(J)ETOVANJA

lično/osobno nakon zakazanog termina | telefonski | online

KONTAKT

COURAGE je sav(j)etovalište za partnere, porodice/obitelji i pitanja seksualnosti sa sl(j)edećim težištima rada

  • SEKSUALNOST / VEZE
  • ISTO(S)POLNI ODNOSI
  • TRANSGENDER / TRANSIDENTITET
  • INTERSEKSUALNOST
  • NASILJE I SEKSUALNA PRINUDA

COURAGE je prvo profesionalno sav(j)etovalište za lezbejke, homoseksualce, biseksualne osobe, TransGender-osobe, ljude koji se os(j)ećaju transidentno, interseksualne osobe i njihove srodnike, koje je kao takvo priznalo Ministarstvo za porodice/obitelji.

Sav(j)etovalište COURAGE se rukovodi sl(j)edećim načelima: diskretnost, razum(ij)evanje za različite kulture i religije, neutralnost.

U sav(j)etovanje spadaju: podrška u kriznim situacijama, redovne konsultacije u teškim životnim prilikama, mogućnost za otvoreni razgovor i davanje pr(ij)edloga, podrška u traganju za pravim r(j)ešenjem, sagledavanje novih mogućnosti, razrada perspektiva za r(j)ešenja, zdravstvena prevencija, prevencija nasilja, daljnje prenošenje informacija...

Tim sav(j)etovališta COURAGE sačinjavaju muš karci i žene koji su stručnjaci za: partnersko i porodično/obiteljsko sav(j)etovanje, sav(j)etovanje o seksualnosti, pedagogiju seksualnosti, socijalni rad, psihoterapiju, terapiju seksualnosti, psihologiju, psihijatriju, pedagogiju, pravne nauke, medijaciju, superviziju i coaching (posredovanje i praćenje).